Učionica

Učionica

Učionica je utemeljina na “ljudskoj strukturi” – skupina iskusnih kulturnih djelatnika proći će edukacije i postati treneri i mentori.
Publikacije

Publikacije

Za potrebe komuniciranja i funkcioniranja cijelokupnog projekta kao i njegovih pojedinih dijelova, izdavati ćemo različite publikacije: od letaka i brošura, do skripata i kataloga.
Zeleni Val

Zeleni Val

Gradske površine, trgove, ulice, prozore i balkone ćemo ozeleniti ljekovitim, mirisnim, jestivim, autohtonim biljkama i za Europsku prijestolnicu kulture 2020 stvoriti Rijeku mirisa.
Bakanalije

Bakanalije

Manji i veći teaser događaji koji povezuju hranu i komuniciranje među afinitetnim i/ili manjinskim grupama.