RiHub, Vijesti

Međunarodna konferencija “Brendiranje kulture”

11. siječnja 2019
Međunarodna konferencija “Brendiranje kulture”
Program konferencije sastoji se od predavanja, primjera dobre prakse, radionica i panel rasprava na kojima će polaznici dobiti smjernice za orijentaciju u promišljanju o temi brendiranja kulture, a podrazumijeva brendiranje svih izraza i vrsta kulturnog djelovanja čiji je cilj stvaranje kulturnih proizvoda, ne samo brendiranje kulturnih institucija.