Europski gradovi-sveučilišta poput Bologne (Sveučilište osnovano 1088.g.), Salamance (Sveučilište osnovano 1134.g.), Cambridgea (1209.g.), Padove (1222.g.), Coimbre (1290.g.) i brojni drugi, najbolji su primjeri kako sveučilišta stoljećima već oblikuju gradove i svojim postojanjem pomažu u povezivanju urbanog tkiva i nastajanju inkluzivnog društva.

U kontekstu Hrvatske možda još i više možemo govoriti o studentskim pokretima koje baštinimo, ali i o ovom inkluzivnom momentu i značaju studentske populacije i akademske zajednice u obrani otvorenog društva i borbi za javno financirano visoko obrazovanje.

Sveučilišni Kampus u kontekstu Rijeka 2020 i programskog pravca 27 susjedstava predstavlja jedinstvenu situaciju suvremene sveučilišne kampus kulture u suodnosu sa zajednicom i gradom. Svojim nastankom riječki sveučilišni kampus iz temelja je promijenio sliku grada Rijeke, a sudeći prema dugoročnim planovima, ulaganjima i razvoju, akademska zajednica nezaobilazni je faktor izgradnje nove paradigme grada.

Smjernice akademske zajednice, znanje, internacionalizacija, akademski duh, socijalna osjetljivost, etika, i općenito akademsko ozračje zauzima već sada važan segment nastajanja niza programa Rijeka 2020, što je u kontekstu Sveučilišta samo segment dugoročnih strategija razvoja grada i regije.

Sveučilište u Rijeci unutar svojih strategijskih politika (2014. – 2020.) veliku pozornost usmjerilo je upravo razvijanju partnerskih odnosa s lokalnom zajednicom unutar koje prepoznaje svoju odgovornost.

Aktivno je uključeno u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) što podrazumijeva sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, bilateralne ugovore, članstvo u međunarodnim mrežama i udrugama te mobilnost svojih nastavnika i studenata.

Sudjelovanjem Sveučilišta, odnosno Sveučilišnog Kampusa unutar programa EPK Rijeka 2020., započeta je suradnja Sveučilišta u Rijeci i Trsta koji će 2020. ponijeti titulu Europske prijestolnice znanosti. Gradovi su to koji će, osim što dijele slično povijesno (i industrijsko) naslijeđe, u istoj godini okruniti dvije važne titule – kulture i znanosti.

Sveučilište je tijekom 2017. godine oformilo širu radnu skupinu naziva Kampus kreativni tim u kojoj sudjeluje veći broj profesora/ica Sveučilišta u Rijeci, stručnjaka/inja, asistenata/ica, kulturnjaka i studenata te operativni tim Izvršni odbor KKT-a čija je zadaća koordinacija i operacionalizacija predloženih ideja, projekata i programa koji bi se kroz sljedeće dvije godine (2019./2020.) odvijali u suradnji Sveučilišta, EPK 2020. i građana/nki.

U tom smislu Kampus kao jedno od 27 susjedstava jedinstven je primjer sinergije znanosti i kulture grada koja se događa na svim razinama.

Camp(with) us poziv je da zajedno istražujemo, učimo i gradimo model građanstva u gradu Rijeci. Samo podsjećamo da ne postoji sloboda tržišta već sloboda izbora onih mehanizama koji će omogućiti školovanje i znanje svima, a time posljedićno povećati fond znanja ove zemlje. S takvim smjernicama i ishodima „Sky is the limit“.

Ukoliko se ne pojavite nećete dobiti potpis u 27S indeks!