27 susjedstava, Vijesti

Bolje vas našli Fužine!

11. lipnja 2018
Bolje vas našli Fužine!
Prvi susret u susjedstvu Fužine, 15. lipnja, posvećen je turizmu i osmišljen je kao turistička ruta koja započinje posjetom Etnografskoj zbirci u Liču gdje će nam domaćini predstaviti Monografiju Liča
27 susjedstava, Vijesti

CAMPwithUS!

05. lipnja 2018
CAMPwithUS!
Sveučilišni Kampus u kontekstu Rijeka 2020 i programskog pravca 27 susjedstava predstavlja jedinstvenu situaciju suvremene sveučilišne kampus kulture u suodnosu sa zajednicom i gradom.