27 susjedstava, Vijesti

CAMPwithUS!

05. lipnja 2018
CAMPwithUS!
Sveučilišni Kampus u kontekstu Rijeka 2020 i programskog pravca 27 susjedstava predstavlja jedinstvenu situaciju suvremene sveučilišne kampus kulture u suodnosu sa zajednicom i gradom.