Slatko i slano, Vijesti

Otvorena konferencija “Fashion Week Proljeće 2018 – Hrana: Politike i inovacije”

08. lipnja 2018
Otvorena konferencija “Fashion Week Proljeće 2018 – Hrana: Politike i inovacije”
Konferencija je dio programa programskog pravca Slatko i slano Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, njeni su organizatori Centar za napredne studije Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Centrom za kulturu dijaloga i Mrežom hrane, a namjera joj je uputiti na problem prekomjernog bacanja i nedostatnog doniranja hrane te ponuditi i inovativna i neophodna rješenja