27 susjedstava, Učionica, Vijesti

François Matarasso: ‘Umjetnost je forma komunikacije, a u participativnoj umjetnosti komunikacija je dominatna’

09. travnja 2018
François Matarasso: ‘Umjetnost je forma komunikacije, a u participativnoj umjetnosti komunikacija je dominatna’
Njegov rad u području umjetnosti uključuje brojne kazališne projekte, projekte u području vizualne umjetnosti, brojne književne projekte u kvartovima sa stanovnicima u nepovoljnijem socijalnom položaju, u institucijama za pružanje njege, zatvorima… U najmanju ruku, vaša 39 godišnja karijera je raznovrsna.
27 susjedstava, Učionica, Vijesti

Počeo seminar Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse

13. ožujka 2018
Počeo seminar Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse
Od 13.-15. ožujka u OKC Palach održava se seminar Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse, kao svojevrstan uvod u cjelokupan edukacijski ciklus sačinjen od radionica, seminara, konferencija i predavanja kojima će program Učionica Rijeke 2020 - EPK obuhvatiti sve ključne teme relevantne za razumijevanje, promoviranje i primjenjivanje sudjelovanja u kulturnim programima.