Vijesti

Rijeku posjetili Mikael Mohamed i Luc Levy

04. prosinca 2013
Mikael Mohamed, predstavnik muzeja MUCEM- Muzeja civilizacija Europe i Mediterana, jednog od najuspješnijih projekata u okviru Marseille EPK 2013, zajedno sa Luc Levy, Direktorom francuskog instituta u Zagrebu, gostovali su u Rijeci u petak 29.