Susjedstvo Drenova poziva na Slatku ćakulu od drenjule u subotu 8.12. u 18 sati na katu Zavi-čajnog muzeja Drenove, Drenovski put 138A.

Mnogi ne znaju da je Drenova dobila ime upravo po drenu te da ovaj toponim nalazimo u mnogim nazivima naselja, ne samo u našem kraju već posvuda diljem Hrvatske, ali i mnogo dalje.

Dren je obilježio ovaj kvart, no izgradnjom novog naselja na Donjoj Drenovi stabla su prepustila mjesto ljudima te ih se danas može naći uglavnom u šumama. Da bi se ispravila ta nepravda, u centru Drenove volonteri svih uzrasta zasadili su 90 stabala i grmova, a već je ova godina bila dob-ra za ljubimicu drenjulu, pa su pobrane i prve veće količine plodova s novoposađenh stabala.

Program:

Antioksidanti drena, predavanje dr.sc. Sandre Kraljević-Pavelić (Odjel za biotehnologiju Sveučiliš-ta u Rijeci)
– predstavljanje Katastra drena – Damir Medved (jedan od autora Katastra)
– ćakulanje na čakavskom jeziku o drenjuli u našim susjedstvima – razmjena iskustva o preradi dre-njula u sokove, marmelade, likere i slično, uz proizvode koje će pripremiti članice udruge Dren

Sve koji imaju iskustva u preradi, mogu sa sobom donijeti i odgovarajuće alate, odnosno pomagala koja koriste u preradi.

Ne pozabimo domaću besedu, ne pozabimo drenjulu!
I budite zdravi kot dren(ova)!