Infrastruktura

Financiranje i vođenje: Grad Rijeka, Odjel za kulturu

Kontakt: kultura@rijeka.hr

2017
H-objekt kompleksa Benčić
2018
Ex Bernardi
2019
T-objekt kompleksa Benčić, Ciglena kuća kompleksa Benčić, Palača šećerane kompleksa Benčić, Brod Galeb
2020
Energana