U pripremi (10%)

Energana

Info
KorisnikInkubator i akcelerator
Status

Površina: 3000 m2

Stanje projekta:
- pripreme za ITU financiranje

Daljnje aktivnosti:
- ITU sektorski dijalozi

Ulaganje u EUR
Izvor financiranja