Slijedom raspisivanja natječaja za imenovanje direktora RIJEKA 2020 d.o.o. 08. srpnja 2016. godine na web stranicama Grada Rijeke i Rijeka EPK 2020., (rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave natječaja), Povjerenstva za provedbu natječaja u sastavu: Ivan Šarar, Grad Rijeka, Pročelnik Odjel gradske uprave za kulturu, Valerij Jurešić, Primorsko – goranska županija, Pročelnik upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, Irena Kregar Šegota, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o. i Slaven Tolj, Ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, zaprimilo je prijave od sljedećih deset kandidata:

  1. Dunja Đurica
  2. Edvin Jurin
  3. Emina Višnić
  4. Ferucio Burburan
  5. Hrvoje Hribar
  6. Jovan Marjanović.
  7. Morana Komljenović
  8. Sanda Filipović
  9. Sanja Rađenović
  10. Tina Hajon

Svi kandidati udovoljavaju uvjetima natječaja i dostavili su sve tražene dokumente, te su pozvani na razgovor za posao, koji će se održati 20.,21. i 22. rujna.

Slijedom razgovora Povjerenstvo je podnijeti izvješće Nadzornom odboru Društva i Skupštini, koja donosi odluku od izboru/Imenovanju direktora/direktorice Društva Rijeka 2020.

Odluka će biti objavljena 8. 10. (60 dana od dana isteka roka za prijavu).