Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Kuhinja različitosti, Vijesti

Kino učionica: Duga Mavrinac o radnim migracijama

U organizaciji Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i programskog pravca Kuhinja Rijeke 2020 – EPK, 9. travnja od 18 sati u Mini Art-kinu održat će se novo izdanje “Marginalnih”, razgovora u sklopu ciklusa Kino učionica.

Gostovat će kulturna atropologinja Duga Mavrinac koja će govoriti na temu radnih migracija, konkretno, o ženama koje u inozemstvo odlaze raditi kao njegovateljice.

Predavanje se temelji na kulturnoantropološkom istraživanju specifičnog aspekta plaćenog rada u kućanstvu, točnije njege starijih i nemoćnih osoba, na području Istre i Primorja kao i iskustva rada hrvatskih njegovateljica starijih i nemoćnih u Italiji.

Pored analize lokalnog i transnacionalnog tržišta, pravne nezaštićenosti i društvene nepriznatosti ovog oblika rada, predavanje će se usredotočiti na analizu praksi i značenja putem kojih se gradi iskustvo rada njegovateljica starijih i nemoćnih te na praktične, materijalne i nematerijalne aspekte suvremenih ekonomija njege.

Duga Mavrinac je doktorandica kulturne antropologije i etnologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te asistentica na Institutu za antropologiju. Njezini istraživački interesi usmjereni su na promišljanje i proučavanje suvremenih kulturnih i društvenih fenomena na području Hrvatske i jugoistočne Europe s posebnim naglaskom na žensku radnu migraciju, neformalne ekonomiju, komodifikaciju njege i plaćenog rada u kućanstvu, antropologiju starenja i doma. Antropologiju vidi kao sveobuhvatnu disciplinu koja nudi alate za kritičko promišljanje čovjekove pojavnosti, kulture i društva.

Potencijale interdisciplinarne suradnje i aplikabilnost znanja i pojmova kulturne antropologije primjenjivala je u mnogobrojnim projektima s kolegama kustosima, psiholozima i umjetnicima poput New, new Babylon (Rijeka, 2008.), Stand up umjetnička akcija (2009.), Ne(istra)žena (Pula 2012.), Pčelarstvo tihi zanat (Etnografski muzej u Pazinu 2014.), Između tamo i tamo; anatomija privremenih migracija (IPAK i MMSU 2017.).

Stručna je suradnica na projektu Historical Perspectives on Transnationalism and Intercultural Dialogue in the Austro-Hungarian Empire Hrvatske zaklade za znanost te članica međunarodnog doktorskog programa Transformations in European Societies network u koordinaciji osmero sveučilišta (Ludwig-Maximilians Univeristät München, Heriot Watt University Edinburgh, Karl-Franzens Univeristät Graz, University of Copenhagen, Universität Basel, Universidad de Murcia, Tel Aviv University i University of Zagreb). Autorica je stručnih i znanstvenih radova i članica strukovnih udruženja u zemlji i inozemstvu.