Vedrana Kariž

Koordinatorica općih poslova

Kontakt: vedrana.kariz@rijeka2020.eu

 

Vedrana se, nakon što je radila diljem svijeta, od Bahama, Meksika, SAD-a do Slovenije, vraća u našu „Luku različitosti“, rodnu Rijeku. Vodila je wellness centre na najvišoj razni, a nakon ljepote posvetila se ekonomiji. Završila je studij Ekonomije poduzetništva na Veleučilištu Vern u Zagrebu koji ju je odveo na poslove organizacije, prodaje i nabave.

Koordinatorica općih poslova svoj je duh primirila u RIJECI 2020, gdje brine o svima u timu, da sve štima – od nabave namještaja, računala i IT opreme, zaštite na radu do sudjelovanja u selekciji novih kandidata.

Organizirana i vješta, još i  ranom zorom vježba.

Upoznaj ljude