Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Kulturna diplomacija, Vijesti

Međunarodna konferencija “Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska”

Uoči godine u kojoj će Rijeka ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, RIJEKA 2020 d.o.o.  i Sveučilište u Rijeci, u suradnji s mrežom Culturelink/IRMO i Opservatorijem za kulturne politike, Francuska, pozivaju Vas da sudjelujete na međunarodnoj konferenciji Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska koja će se održati 30. i 31. svibnja 2019. u Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture 2020.

Cilj je konferencije potaknuti raspravu o mogućnostima i izazovima današnje međunarodne kulturne suradnje i analizirati modalitete koji vode intenzivnijoj i funkcionalnijoj suradnji i razmjeni Europske unije sa svijetom. Sve brže promjene koje danas obilježavaju svijet (digitalna komunikacija, društveni mediji, pojava novih aktera na globalnoj razini, brza urbanizacija, promjene kulturnih vrijednosti), nameću pitanja o tome kako podržati, unaprijediti i ojačati prakse kulturne razmjene i interakcije. Jesu li napori u promicanju razmjene kulturnih dobara i usluga dovoljni? Kako se zalagati za odlučniju ulogu kulture u razvojnim politikama i međusektorskom povezivanju? Kako poduprijeti ulogu lokalne zajednice u međunarodnoj kulturnoj suradnji? Kako se kulture suočavaju s čestim globalnim nestabilnostima?

Četiri osnovne teme konferencije su: Uloga kulturnih politika u poticanju međunarodne kulturne suradnje; Kulturne mreže, izraz kulturnih promjena u međunarodnim odnosima; Kulturna diplomacija kao faktor jačanja vanjskih odnosa EU s trećim zemljama; Hrvatska u međunarodnoj kulturnoj suradnji.

Četrdesetak hrvatskih i inozemnih profesora, istraživača, djelatnika u kulturi, diplomata, predstavnika kulturnih institucija, europskih i međunarodnih organizacija će sudjelovati na konferenciji kao govornici.