Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci sastali su se prof. dr.sc. Lara Jelenc i Barbara Babačić (flagship Doba moći) kako bi zajedno s redovitim studentima/icama treće i četvrte godine diplomskog studija, raspravili o istraživanju koje će se odvijati u sklopu izvođenja nastave na kolegiju Istraživanje tržišta.

Istraživanje o (ne)uključivanju manjina u kazališno-kulturni život je jedna od aktivnosti projekta Rediscovering Europe (Gorski divovi). Projektu Rediscovering Europe (Gorski divovi) primarni je cilj pokušaj da se o Europi progovori iz manjinske perspektive – na koji način manjine participiraju u izgradnji identiteta suvremene Europe.
Upravo zbog toga, istraživanje u suradnji s Ekonomskim fakultetom, prvi je i bitan korak u detektiranju koliko su manjine zastupljene u kazališno-kulturnom životu, da bi se nakon istraživanja kulturna platforma mogla modificirati na način da su u njoj svi ravnopravno zastupljeni.

Suradnja će se realizirati kroz potrebe projekta Rijeka 2020 te s druge strane sposobnostima i entuzijazmom studenata/ica koja će dati vidljive rezultate. Dvadesetak studenata/ica javilo se i odabralo manjine s kojima će surađivati (Mađari, Romi, Slovenci, Nijemci, Taliijani, Albanci) te im se znanstveni rad ocjenjuje i boduje ETSC bodovima.

Identično ispitivanje provest će se i u partnerskim gradovima (Trst, Temišvar, Maribor, Skopje, Subotica) te se fokusirati na njihove manjine i kulturno-kreativne potrebe. Nakon opsežnog ispitivanja manjinaca, dobit će se statistička platforma po kojoj se možemo ravnati i za ostatak kulturno- kazališnih EPK projekata, uviđajući potrebe i zainteresiranost publike za pojedine umjetničke medije, ali ponajprije za uključivanje manjinske kulture u dominantnu kulturu, koja ne podilazi uvijek potrebama svih klasa i manjina.