Nova direktorica Sektora za kulturu Rijeka 2020 Europske prijestolnice kulture je Mara Anjoli Vujić.

Temeljem raspisanog javnog natječaja za imenovanje Direktora/ice Sektora za kulturu Rijeka 2020 d.o.o. od 13. veljače 2017. godine koji je bio otvoren do 6.ožujka 2017. godine, provedeni su razgovori s kandidatima koji su podnijeli svoje prijave. Ukupno se prijavilo osam kandidata, od kojih je troje pozvano na razgovor, a jedan kandidat od troje povukao je prijavu. Mara Anjoli Vujić na funkciju stupa krajem svibnja.

Pitali smo novoizabranu direktoricu koja su njena očekivanja i motivacija za prijavu na ovaj natječaj.

„Nositi titulu europske prijestolnice kulture velika je čast ali i odgovornost. Smatram da predstavlja veliki izazov i jedinstvenu priliku da se ukaže na ulogu i značaj kulture pri promišljanju i kreiranju strategije razvoja grada, kao i šire regije, a potencialno bi mogla pozitivno utjecati na buduće strategije cjelovite kulturne nacionalne politike koja bi trebala podrazumijevati sustavnu brigu za kulturni sektor, njegovo osnaživanje i unapređenje. Projekt Rijeka 2020 vidim kao neponovljivu priliku da kreativno sudjelujem pri razvoju kompleksnih strateških i akcijskih planova na području kulture koji imaju za cilj postati trajno kulturno nasljeđe grada i županije. Stoga me posebno motivira strategija projekta, čiji se glavni cilj ne temelji samo na reprezentativnom kulturno umjetničkom programu 2020. godine, već ima poseban naglasak na dugoročnom razvoju te konkretnim planovima obogaćivanja novim kulturnim sadržajima koji će umjetnost i kulturu učiniti dostupnijom svim građanima. Nadalje, smatram da je iznimno dragocjen element projekta aktiviranje građana i njihovo aktivno uključivanje u procese oblikovanja i izvedbe pojedinih programskih sadržaja, kako bi se zadovoljile potebe najrazličitijih ciljnih skupina i popunio nedostatak određenih sadržaja za kojima postoji potreba. Osim toga istaknula bih programe izgradnje i jačanje kapaciteta, aktiviranje brojnih obrazovnih programa, lokalno, regionalno i transnacionalno povezivanje, razmjena znanja, oživljavanje industrijske kuturne baštine i mnoge druge aktivnosti za koje vjerujem da će odigrati važnu ulogu za kreiranje društvenog interesa za široki krug pojedinaca i  različitih zajednica. Dakle pitanje trajnog kulturnog nasljeđa biti će veliki izazov, velika motivacija ali i veliko očekivanje.
Osim velikog interesa za projekt strateškog razvoja kulturnih sadržaja koji ima trajne učinke, značajan generator moje motivacije za prijavu na natječaj za poziciju direktora tj. direktorice sektora za kulturu, je sam koncept projekta objedinjen pod nazivom Luka različitosti. Promicanje kulturnih različitosti, tolerancije i socialne uključivosti jesu vrijednosti koje su bitno povezane sa mojim osobnim i profesionalnim interesima, kao i sa dosadašnjim radom.  Nadam se da će moja stečena znanja i iskustva bitno doprinijeti uspješnoj realizaciji projekta. Uvažavanjem i učenjem o različitostima učimo o svijetu kojeg slabo poznajemo, a učenjem obogaćujemo vlastito znanje i saznanje. Učeći o različitom preispitujemo i svoje vrijednosti, prioritete i uvjerenja, zato očekujem, da će Luka različitosti potaknuti stvaranje boljih temelja tolerantnijeg društva koje će više nego danas poštivati druge i drugačije.“

Kratka biografija Mare Anjoli Vujić

Mara Anjoli Vujić završila je studij povijesti umjetnosti u Ljubljani, gdje je niz godina radil kao kustosica i producentica u području vizualnih i izvedbenih umjetnosti, da bi 2009. godine bila izabrana za direktoricu festivala Mesto žensk (Grad žena), feminističkog umjetničkog festivala koji se u Ljubljani organizira od sredine devedesetih godina. Programu festivala udahnula je novi život, da bi festival za vrijeme njenog mandata postao najvažnijim ljubljanskim umjetnčikim festivalom. Svoj mandat je završila 2015. godine i od tada radi kao kustosica na različitim projektima, među kojima su mnogi koji se bave live artom. Najnovije radno iskustvo stekla je kao producentica i programska suradnica u Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo (Ljubljana) & Erste Foundation (Beč). Radila je i kao kustosica u rodnoj Puli u HDLU Istre.