U Sarajevu na MESS festivalu, nakon izvedbe Čehovljevog „Galeba“ u režiji Oskarasa Koršunovasa, sastali su se Aurimas Minsevicius, predstavnik OKT / Vilniaus miesto teatras iz Lituanije, Vilniausa i Barbara Babačić, asistentica umjetničkog direktora flagshipa Doba moći Olivera Frljića.

Razgovaralo se o novoj Koršunovasovoj produkciji u sklopu Rijeka 2020., a koja bi kao uvertiru imala niz aktivnosti i radionica. Vilniaus je bio prijestolnica kulture 2009. godine, pa će već u veljači, za vrijeme svog prvog study visita, sam Koršunovas podijeliti svoja iskustva glede nadolazećih nam godina.

Također, razgovaralo se i o Vilniusu kao sestrinskom gradu kroz koncept Podijeljenih gradova, što je bitna stavka potonjeg flagshipa. Naime i Vilniaus i Rijeka prošli su svoje povijesne i arhitektonske tranzicije i transformacije kroz bure ideologija, što je izvrsna tema za podlogu same predstave.

Predstava će se izvoditi s našim glumcima/icama, a radionice i aktivnosti pomoći će da se prije same premijere lokalno stanovništvo upozna sa nekim novim estetikama i promišljanjima kazališne produkcije te samim time predstava bude kruna na samom kraju.

Valja dodati kako je Koršunovasev Hamlet otvorio prijestolnicu kulture Stavanger 2008., kroz predstavu prikazanu u samom procesu rada, a završio je istu iduće godine u svom rodom gradu Vilniausu. Predstava je i dalje aktualna, a njegove radionice bile su dio Venecijanskog bienala ove godine.