U petak, 20. siječnja 2017. na Ekonomskom fakultetu održane su prezentacije studentskih projekata asistentici umjetničkog koordinatora flagshipa Doba moći (O.Frljić) Barbari Babačić.

U sklopu kolegija Istraživanja tržišta i Market Research (prof. Lara Jelenc) koje su studenti radili u suradnji sa Agencijom 2020, moglo se čuti puno hvalevrijednih savjeta od strane manjina, kao i samih studenata/ica Ekonomskog fakulteta. Naime, studenti su tijekom semestra na seminarskoj nastavi kolegija Istraživanje tržišta i kolegija Market Research osmisli i proveli istraživanje tržišta na terenu, te potom analizirali i predložili preporuke i zaključke.  Riječ je o „društveno korisnom učenju“, odnosno primjeni metodologije „učenja zalaganjem u zajednici“ koji se primjenjuje na seminarskoj nastavi spomenutih kolegija. U sklopu te metodologije studenti/ice rješavaju realan problem u društvu uz potporu i podršku nastavnika i partnera u zajednici. Na taj način istovremeno dobivaju informacije o teoriji i metodologiji i te spoznaje odmah primjenjuju na konkretnom primjeru stječući tako uvijek potrebno iskustvo. Kroz refleksiju uče o procesu učenja, o svojim iskustvima i dobivaju prva iskustva iz područja istraživanja tržišta.

Istraživanje se provodilo o (ne)uključivanju manjina u kazališno-kulturni život u sklopu aktivnosti projekta Rediscovering Europe (ex Gorski divovi). Projektu Rediscovering Europe  primarni je cilj pokušaj da se o Europi progovori iz manjinske perspektive – na koji način manjine participiraju u izgradnji identiteta suvremene Europe.

Studenti su radili u timu, a svaki tim je bio zadužen za istraživanje jedne nacionalne manjine Rijeke- Mađare, Rome, Slovence, Talijane i Albanace. Cilj je bio detektirati koliko su manjine zastupljene u kazališno-kulturnom životu, da bi se nakon istraživanja kulturna platforma mogla modificirati na način da su u njoj svi ravnopravno zastupljeni. Svaki tim proveo je kvantitativni dio istraživanja pute anketnih upitnika i kvalitativni dio istraživanja putem intervjua. Rezultati ukazuju na vrlo raznoliku zastupljenost manjina u kazališno-društvenom životu grada Rijeke i upućuju na dublja sociološka propitivanja odnosa društva prema manjinama, ali i manjina prema društvu. Više informacija o samim rezultatima bit će objavljeno naknadno.