U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je tribina Zajednice tehničke kulture na kojoj je jedna od tema rasprave bio i riječki projekt Europske prijestolnice kulture. 

Tribina “Tehnička kultura danas i sutra” okupila je tridesetak predstavnika najaktivnijih udruga tehničke kulture u Rijeci. Aktualne teme rasprave bile su: Projekt Rijeka-Europska prijestolnica kulture 2020.; Primjena Uredbe Vlade RH u Javnom pozivu Grada Rijeke za prijavu programa/projekata udruga tehničke kulture za 2017.g.; Obveza plaćanja članarine prema Zakonu o udrugama, te Status saveza u ustroju ZTK Rijeka.

Riječki projekt Europske prijestolnice kulture 2020. godine predstavila je Irena Kregar- Šegota, objasnivši glavne segmente projekta, teme i što će se zapravo događati u narednom periodu. Zainteresirani su potom imali priliku postaviti pitanja, a najveći broj njih bio je o mogućnosti i načinu uključivanja pojedinih udruga u projekt EPK.