Program

28. veljače, 1. i 2. ožujka 2019., RiHub, Rijeka, Hrvatska
Zašto brendirati kulturu? Kako to uspješno raditi? Kako brendirati gradove kroz kulturu? Koji su izazovi kulturnog turizma?

Međunarodna konferencija Brendiranje kulture će, radi inozemnih predavača i panelista, većinom biti održana na engleskom jeziku, osim pojedinih radionica koje će biti održane na hrvatskom jeziku.

28. veljače
9:00-9:30 satiRegistracija i svečano otvorenje konferencije
9:30-10:00 satiUvodno predavanje ŠTO JE BRAND I ZAŠTO NAM TREBA?
10:00-11.00 satiPanel rasprava ZAŠTO BRANDIRATI U KULTURI?
11.00-11.15 satiPauza za kavu
11:15-12:30 satiUvodno predavanje i primjer dobre prakse BRENDIRANJE GRADOVA KROZ KULTURU
12:30-13:30 satiPauza za ručak
13:30-17:00 sati
(s uključenon pauzom za kavu)
Polaznici se dijele u dvije grupe te ostatak dana pohađaju radionicu prema izboru
1. ožujka
9:00-9:45 satiUvodno predavanje KULTURNI TURIZAM
9:45-11:00 satiPanel rasprava i primjeri dobre prakse KULTURNI TURIZAM - IZAZOVI, TRENDOVI I RAZLIČITE PERSPEKTIVE
11:00-11:15 satiPauza za kavu
11:15-12:30 satiPredavanje i panel rasprava STORYTELLING KAO KLJUČ USPJEŠNOG BRENDIRANJA
13:30-17:00 sati
(s uključenon pauzom za kavu)
Polaznici se dijele u dvije grupe te ostatak dana pohađaju radionicu prema izboru
2. ožujka
9:00-9:45 satiUvodno predavanje ERIK KESSELS: FAILED IT!
10:00-10:45 satiPanel rasprava KREATIVA I OPERATIVA U BRENDIRANJU KULTURE
10:45-11:00 satiPauza za kavu
11:00-12:30 satiPrimjeri dobre prakse uspješnog brendiranja u kulturi
12:30-13:30 satiPauza za ručak
13.30-15:00 satiUvodno predavanje i panel rasprava BRENDIRANJE = KOMERCIJALIZACIJA?
15:00-15:15 satiPauza za kavu
15.15-16:30 satiZavršna panel rasprava o brendiranju kulture
16.30-17.00 satiZaključno predavanje ERIK KESSELS