Lokacije

Ciklusom Furioza nastojimo, za publiku iz regije, ponovo otkriti Rijeku i njene iznimne lokacije. Furioza će u ovoj i idućim godinama privremeno zauzeti skladišta, postrojenja, ulice i parkove.