Vijesti

Rijeka po mjeri čovjeka

Povodom seminara na temu predrasuda i diskriminacije vjerskih manjina, razgovarali smo s Hajrudinom Mujkanovićem, glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Rijeka.

U španjolskom San Sebastianu nedavno je održan seminar na temu problematike predrasuda i diskriminacije vjerskih manjina s naglaskom na islamofobiju – “Tackling Prejudice and Engaging with Religious Minorities” a na kojem je sudjelovao i Hajrudin Mujkanović. Iskoristili smo priliku da saznamo više o održanom seminaru, ali i trenutnoj situaciji i položaju islamske zajednice u društvu.

Nedavno ste se vratili sa seminara o diskriminaciji vjerskih manjina održanog u San Sebastianu. O čemu je sve tamo bila riječ?

Imam Mujkanović: Prije svega htio bih se zahvaliti Gradu Rijeci i gospođi Ireni Kregar Šegota koje me je predložila da budem u delegaciji Grada zajedno sa kolegom Matijom Matačićem, rektorom Katedrale Sv. Vida. Nakon posjete delegacije Vijeća Europe gđe Ivane Dealsenadro u sklopu Interkulturalnih gradova Europe, dogovoren je posjet San Sebastianu. Na održanom seminaru u San Sebastianu koji je trajao dva dana, imali smo priliku slušati predavanja eminentnih predavača i stručnjaka na temu „Rješavanje predrasuda i diskriminacija manjinskih vjerskih zajednica s posebnim osvrtom na islamofobiju“. Kako je seminar zamišljen kao jedan vid debate nakon svakog izlaganja organizirane su grupe (na engleskom, španjolskom i francuskom jeziku) na kojima se raspravljalo o problemima predrasuda, ali i diskriminacije manjinskih vjerskih skupina u Europi. U tim grupama svatko je imao zadatak predstaviti se i kazati nekoliko riječi o sebi, zajednici ili udruzi iz koje dolazi te navesti probleme, ako ih ima ili navesti neka pozitivna iskustva na razini države i lokalne zajednice. Kako je bilo predstavnika iz raznih zemalja i gradova (Canade, Franscuske, Švicarske, Norveške, Švedske, Hrvatske i drugih zemalja) bilo je vrlo interesantno čuti neke od njihovih problema, ali i neka pozitivna iskustva u spomenutim državama.

Jeste li i Vi imali svoj dio predavanja na spomenutom seminaru?

Imam Mujkanović: Nisam imao predavanje na spomenutom seminaru, ali sam se svakako pripremio na temelju propozicija seminara koja smo dobili prije samog odlaska u San Sebastian. Što se tiče predavanja ona su bila prezentirana od nekoliko stručnih predavača, a nakon svakog predavanja su grupe raspravljale o predavanju.

Kakve su reakcije na spomenutu problematiku ostalih predstavnika vjerskih manjina koji su sudjelovali na seminaru? Kakve situacije u drugim europskim zemljama?

Imam Mujkanović: Nažalost moram konstatirati, bar prema kazivanjima predstavnika iz pojedinih zemalja, ipak postoje određeni problemi po pitanju predrasuda i diskriminacije manjinskih vjerskih zajednica pa slobodno mogu reći i sve veća pojava islamofobije. Naravno u sklopu toga bilo je govora i o integraciji migranata u europsko društvo i države u koje dolaze pa čak je bilo govora i o islamofobiji u pojedinim državama i gradovima Europe. U međusobnoj debati moglo se čuti o nekim problemima u pojedinim državama i gradovima po pitanju diskriminacije i predrasuda. Međutim bilo je i pozitivnih iskustava kao primjerice u Norveškoj u kojoj država skrbi i vodi brigu o vjerskim zajednicama, spomenut ću Islamsku zajednicu. Naravno Norveška je riješila pitanje financiranja vjerskih zajednica pa samim tim i islamske zajednice, ali taj model nije ni približno riješen, u nekim pitanjima kao što je to riješila Republika Hrvatska, koja je priznala Islam kao religiju još prije punih 100 godina što je u 2016.-oj obilježeno raznim manifestacijama, a pokrovitelj svih većih manifestacija je bio Ured predsjednice RH i drugih institucija. Još davne 2002. potpisan je Ugovor između Vlade RH i Islamske zajednice čime su regulirana prava i dužnosti Islamske zajednice u odnosu prema državi.

A kakva je situacija u Rijeci? Postoje li i koji su to problemi s kojima se susreću vjerske manjine, konkretnije muslimanska?

Imam Mujkanović: S ponosom mogu reći da u Rijeci pa i cijeloj Hrvatskoj ne postoje neki od problema s kojima se susreću Islamske zajednice u drugim europskim državama, a neke od problema smo mogli čuti i na seminaru u San Sebastianu. Ti problemi se kreću od onih da je strah od „Islama“ pa samim tim i od muslimana, problem su česte predrasude i napadi na žene koje nose maramu, nemogućnost izgradnje vjerskih objekata za potrebe muslimana i slično. Islamska zajednica u Hrvatskoj ima svoj kontinuitet, gledajući institucionalno, punih 100 godina. Islamska zajednica u Hrvatskoj je integrativni dio društva, ona je zajednica svih muslimana bez obzira na nacionalnu pripadnost, ona je otvorena za dijalog i suradnju na svim poljima. Islamska zajednica u Hrvatskoj je zajednica, a vjerujem i mnoge druge, spremna pomoći državi i nekim projektima koji su od interesa za cijelu RH. Ono što je još važnije u odnosima Islamske zajednice i same države kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, prepoznalo se Islamsku zajednicu i doživljava je se kao, ako mogu tako reći, partnera na kojeg se može pouzdati. Mnogo je događaja koje organizira Islamska zajednica, a koji su prepoznati na državnoj i lokalnoj razini.

Je li se stanje, gledajući unatrag nekoliko godina, poboljšalo ili pogoršalo po pitanju vjerskih manjina i njihova statusa u društvu?

Imam Mujkanović: Unatoč nažalost porastu nasilja u svijetu od strane onih koji se samo „deklariraju“ kao muslimani, a uz to u ime nekoga, najčešće Islama i Boga čine razna zlodjela samo u cilju unošenja straha među ljudima jer su uvidjeli da je to najbolji način kako bi skrenuli pažnju na sebe i prebacili odgovornost za svoje nečasne radnje na sve muslimane diljem svijeta. Ja osobno ne vidim pogoršanje stanja po pitanju vjerskih manjina, iako se ponekad u medijima mogu čuti komentari i podvlačenja znaka jednakosti i kolektivne odgovornosti kako su svi muslimani isti. Strah od Islama je ne utemeljen jer Islam u svom korijenu ima značenje mira, suživota, pomirenja, a to da postoje pojedine skupine, pa ne samo muslimana nego i drugih, koji pod izlikom Islama ili neke druge vjere žele unijeti pomutnju i nemiru Svijetu.

Komunicirate i sa predstavnicima muslimanskih zajednica u drugim gradovima Hrvatske. Kakvo je njihovo stajalište po pitanju situacije islamskih zajednica u društvu?

Imam Mujkanović: Da, svakako da komuniciram sa kolegama u drugim gradovima, kako na neformalnim druženjima, isto tako i službenim sastancima Vijeća muftije ili nekim seminarima. Ne primjećujem da je stanje pogoršano čak mislim da je u nekim gradovima još i bolje. Dokaz tome su i izgradnje nekih novih vjerskih objekata kao što je IKC u Umagu, početak izgradnje Islamskog kulturnog centra u Sisku i drugo. To su samo pokazatelj da je RH država otvorena za sve građane bez obzira kojoj vjeri, naciji ili nečemu drugom pripadali. Vjerujem da postoje neke razlike od grada do grada, a osobno mislim da naši odnosi, kao Islamske zajednice na lokalnoj razini, na razini Županije i Grada Rijeke su odlični i slobodno mogu reći, bez imalo skromnosti, da možemo biti primjer uspješne suradnje na dobrobit svih naših građana.

Smatrate li da i ostale vjerske manjine u Rijeci imaju jednake poteškoće kao i islamska?

Imam Mujkanović: Pa iz razgovora sa mojim kolega iz drugih vjerskih manjinskih zajednica postoje određeni problemi i poteškoće koje će se vjerujem rješavati u budućnosti. Ti problemi su po mom saznanju najčešće po pitanju vjerskih objekata, ali osobno mislima da ne možemo očekivati da će grad ili županija ili netko drugi nam sagraditi objekt za potrebe određene vjerske skupine. Mogu potvrditi da Grad, a i Županija, čine ono što je u njihovoj moći da svaka vjerska pa i nacionalna zajednica imaju određene minimalne uvjete koje im mogu priuštiti. Ne možemo očekivati da nam Grad ili Županija napravi Islamski centra jer to ne mogu i nije njihova obaveza, nego je to obaveza onih koji će konzumirati te objekte, a Grad je tu da što je moguće više olakša proceduru oko izgradnje i oslobodi ih nekih davanja koja će opet biti u skladu sa zakonom, a da je to u nadležnosti lokalne zajednice.

Koji su, po Vašem mišljenju, načini da se ti problemi riješe?

Imam Mujkanović: Pa iz mog 15-godišnjeg rada u Islamskoj zajednici u Rijeci, a i poznavanja drugih vjerskih zajednica na području grada Rijeke, vidim da grad pokušava, opet u skladu sa svojim mogućnostima riješiti probleme mnogih vjerskih i drugih manjinskih zajednica. Mogu samo spomenuti da rješavanje problema na lokalnoj razini zavisi i od nas samih koji dolazimo iz neke vjerske zajednice. Naravno, ne možemo svu krivicu ponekad svaljivati na Grad ili Županiju, kad znamo da i oni u svom radu imaju određenih problema koja rješavaju na najbolji mogući način. Mislim da razgovor na jedan kulturan i uljudan način uz argumente je ključ rješenja nekih, ali ne i svih problema i poteškoća koje imaju vjerske zajednice. Svjestan sam da ćemo u budućnosti sigurno učiniti još više kako bi nam svima bilo bolje i kako bi smo svi bili zadovoljni s onim što činimo za dobrobit kako svoje zajednice, ali i društva u cjelini.

Možete li se osvrnuti na trenutno aktualnu situaciju migranata koji u velikom broju i dalje pristižu u Europu? 

Imam Mujkanović: Mišljenja sam da je Republika Hrvatska u prvom valu migranata pokazala svoje pravo lice za razliku od mnogih europskih država koje grade kojekakvu žicu i pregrade da bi spriječili ulazak migranata u njihovu državu. U kontekstu gore navedenog, država je učinila sve što je bilo potrebno da ti nesretni ljudi bar na tren osjete gostoprimstvo u državi koja nije njihova, a sigurno se u njoj osjećaju. Islamska zajednica u RH je svoje resurse i sve druge potencijale stavili na raspolaganje državi kako bi olakšala priliv migranata koji su privremeno bili u Slavonskom Brodu. Vjerujem da će, ukoliko bude novog priliva migranata Islamska zajednica, jer se radi većinom muslimanima, ponovo učiniti sve kako bi migrantima olakšali integraciju u otvoreno hrvatsko društvo.

Na koji način svi mi, sve vjerske skupine, možemo pomoći migrantima i možemo li to učiniti zajednički, neovisno o tome kojoj vjeri pripadamo?

Imam Mujkanović: Dobro ste rekli „svi mi“ smo zaduženi učiniti sve što je u našoj moći da migrantima koji možda dođu i ostanu u Hrvatskoj prvo boravak učinimo ugodnim, pojasnimo im da je RH država otvorena zemlja, bez obzira kojoj vjeri, naciji, staležu pripadali, a sve u cilju da se spriječi bilo kava radikalizacija i neželjene situacije, kojih nadam se neće biti, a to ovisi od nas. Islamska zajednica je na svojim službenim sastancima na čelu s uvaženim muftijom Hasanovićem i čelnim osobama u lokalnim zajednicama u nekoliko navrata raspravljali o pomoći koju bi Islamska zajednica morala i mora pružiti prilikom pristizanja novih migranata u cilju njihove potpune integracije u društvo. Naravno po meni će Islamska zajednica imati ogromnu ulogu na lokalnoj razini kad su u pitanju pristigli muslimani migranti.

Za kraj, što bi ste poručili građanima i građankama Rijeke?

Imam Mujkanović: Grad Rijeka je grad po mjeri čovjeka. Za mene koji sam tek 15 godina u Rijeci je grad kojeg ne bi zamijenio niti za jedan drugi grad u Hrvatskoj. Iako sam odrastao u Zagrebu i tamo proveo svoje dječačke godine, grad Rijeka mi se urezao u srce, a kako i ne bi kad su ljudi dragi i vole svoj grad. Vjerujem da će Rijeka u budućnosti biti još bolji na svim poljima, a na dobrobit svih građana Rijeke pa i cijele Primorsko- goranske županije. Vjerujem da će i status Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020 biti dodatni motiv i pokretač mnogih dobrih promjena kako na lokalnoj tako i široj europskoj razini. Rijeka i građani Rijeke su to zaslužili. Da bi nam bilo bolje učinimo Rijeku boljom.

Hajrudin Mujkanovic