U petak, 31. listopada 2014. godine, u Osnovnoj školi Brajda održana je još jedna od radionica u sklopu projekta „Rad kao dar“ koji povezuje kreativnost i poticanje likovnog promišljanja i stvaralaštva.

Putem osmišljenih likovnih radionica interaktivno se dolazi do oblikovanja ideja s ciljem da radimo srcem jer likovni rad u konačnici postaje dar. Korelacijom s drugim nastavnim predmetima traga se za materijalnim i nematerijalnim stranama likovnih darova, a izbor tehnika i motiva prilagođen je uzrastu učenika te usklađen s postojećim nastavnim zadacima.

Na radionici u OŠ Brajda učenici su izrađivali igraću podlogu i figure za staru društvenu igru trilju. U enciklopedijskim radovima o drevnim igrama navodi se kako je trilja stara oko 3500 godina. Pravila za triju su jednostavna. Igraju dva igrača, a svaki igrač ima devet žetona. Igra se na kvadratu koji je podijeljen u četiri manja, a kroz kvadrate je povučena dijagonalna crta. Dijagonalna crta siječe svaki kvadrat, a mjesto na kojem se sijeku crte je mjesto na koje se stavlja žeton. Pobjednik je igrač koji složi tri žetona na jednoj crti.

[foogallery id=”718″]