Posljednji u našoj abecedi predstavljanja programskih pravaca projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture je pravac Slatko i slano.

Aktivnosti programskog pravca Slatko i slano orijentirane su na osmišljavanje i aktiviranje nedovoljno iskorištenog, a izuzetno zanimljivog i atraktivnog dijela grada u samom srcu Rijeke. Riječ je o području koje prati tok rijeke Rječine (slatko) do njezinog utjecanja u more (slano), a otuda i naziv samog programskog pravca.

Primarni cilj pravca jest obnova urbanih prostora, bivših industrijskih i lučkih sadržaja te iniciranje promjena kroz koje će se inovativnim metodama prostornog planiranja i arhitektonske aktivacije u suvremenom kontekstu oživjeti prostori ove zone, parkirališta, prazni i zanemareni prostori i skladišta Delte te ambijentalno atraktivne zone lukobrana i mora.

Što smo radili u 2018. godini?

  • Programski pravac Slatko i slano godinu je završio najvažnijim i javnosti vjerojatno najprivlačnijim segmentom – DeltaLab presents Sweet&Salt – izložbom i prezentacijom arhitektonsko-urbanističkih idejnih prijedloga mogućih privremenih intervencija u zoni Rječine i dodira Rijeke s morem. Idejna rješenja predstavljena na izložbi zapravo su arhitektonska viđenja i zamišljeni koncepti aktiviranja, obnavljanja i djelovanja na tim lokacijama. Odabrani timovi i autori, neki od najistaknutijih i trenutno najzanimljivijih imena s arhitektonske scene, dali su svoja viđenja reaktivacije, obnavljanja i programskog djelovanja. Kroz prijedloge urbanih promjena, prenamjene postojećih prostora, arhitektonskim i programskim istraživanjem zona industrijske baštine, lučkih i obalnih područja te njihovih potencijala, odabrane bi lokacije trebale postati nova mjesta susreta i događanja za sve građanke i građane Rijeke. Neke od ideja predstavljenih na izložbi doista će se i fizički realizirati na zamišljenim lokacijama u 2020. godini, a neke će ideje ostati kao nasljeđe namijenjeno realizacijama u budućnosti. Izložbu će se moći ponovno pogledati u Društvu arhitekata Rijeka (Dežmanova 2A) od 17.1. do 14.2.2019.
  • U ljeto 2018. godine, u partnerstvu s timom studenata i studentica Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, pripremljena je i suorganizirana ljetna škola arhitekture Re:EASA na kojoj je prisustvovalo oko 600 studenata i mentora, članova organizacije European Acrhitecture Student’s Assembly (EASA). Re:EASA se sastojala od 40 teorijskih i konstrukcijskih radionica fokusiranih upravo u zoni programskog pravca Slatko i slano.
  • Održan je prvi Sailor Sweet&Salt Festival, suorganiziran u suradnji s glazbenicima Damirom Martinovićem Mrletom i Ivankom Mazurkijević.
  • Održan je koncertni program Calexico u Rijeci!, suorganiziran u suradnji sa udrugom Distune Promotion.
  • Realizirana je dvodnevna konferencija na temu ”Hrana: Politike i inovacije”, organizirana u suradnji sa Centrom za kulturu dijaloga i platformom Mreža hrane, tematski usmjerena prema razvoju mreže hrane u kontekstu budućih mogućnosti univerzalnog pristupa hrani.

Što planira Slatko i slano u 2019. godini?

  • Godišnja izložba realizacija hrvatskih arhitekata u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata i Društva arhitekata Rijeka.
  • Izložba i konferencija Future Architecture Platform.
  • Nova izdanja Sailor Sweet & Salt Music Festivala.
  • Program Spajalica u zoni Slatko i Slano.
  • Kraj godine ponovno će obilježiti program DeltaLab presents.