Novi četvrtak je na pomolu.

Imate li pitanja o procesu prikupljanja europskih sredstava za EPK, o kulturnoj diplomaciji ili jačanju kapaciteta lokalne kulturne zajednice? Zanima vas koje su prve predstojeće aktivnosti u sklopu programskog pravca Doba moći?

Ili biste samo razgovarali o kulturi…

U četvrtak u četiri, na Korzu kod Malog salona, Budite na mi s Irenom Kregar Šegota, direktoricom Sektora za razvoj i strateška partnerstva i Mirnom Gurdon, koordinatoricom programskog pravca Doba moći.