Civilne inicijative, RiHub, Vijesti, Zeleni val

Najavljena nova akcija „Uključi se!“ Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture

06. svibnja 2019
Najavljena nova akcija „Uključi se!“ Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture
Time, RIJEKA 2020 pokazuje jasnu namjeru da aktivno u proces realizacije projekta Europske prijestolnice kulture  uključi građane i da pokaže kako jedino bliskom suradnjom svih uključenih partnera i samih građana možemo realizirati uspješan projekt, koji će dugoročno unaprijediti kulturu i kvalitetu života u Rijeci.