RiHub, Vijesti, Zeleni val

Sušačka akcija zelenilom protiv asfalta

23. listopada 2019
Sušačka akcija zelenilom protiv asfalta
Zelenilom protiv asfalta i depresivne svakodnevice – poručili su tako danas članovi grupe građana Sušačka akcija koji su u okviru projekta Zeleni Sušak – Hommage Josipu Kulfaneku sadili bilje na trgu između Građevinsko tehničke škole, Graditeljske škole za industriju i obrt i Osnovne škole Centar u Rijeci.