Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Kuhinja različitosti, Vijesti

Diversity Mixer anketa: Koliko sastojaka u našem receptu?

Koji je vaš radni status? Jeste li iskustva stjecali formalnim obrazovanjem ili vlastitim radom? Koja je uloga talenta? Živite li od svoga rada u kulturnom i kreativnom sektoru? S kojim preprekama se susrećete? Koje društvene skupine uključujete u svoj rad?

Na ova i druga pitanja možete odgovoriti u okviru Diversity Mixer ankete, odnosno istraživanja o različitosti u kulturnim i kreativnim industrijama, fokusirano na Primorsko-goransku županiju i grad Rijeku. Upravo vi – koji radite u kulturnim i kreativnim industrijama, ste njegova ciljna grupa.

Za ispunjavanje anonimne e-ankete potrebno je manje od 10 minuta, a vaši uvidi omogućit će važna saznanja o kulturnim i kreativnim industrijama. Diversity Mixer za cilj ima smanjenje strukturnih nejednakosti u kulturnim i kreativnim industrijama u PGŽ-u, a ispunjavanjem ankete sudjelujete u unaprjeđenju uvjeta rada i razvoja cijelog sektora. Po završetku istraživanja slijedi objava završnog izvještaja na ovu temu, koji će biti dostupan na mrežnim stranicama RIJEKE 2020 d.o.o. i Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Projekt – Diversity Mixer – politike i prakse u kulturnim i kreativnim industrijama – kroz sektorski se pristup menadžmentu različitosti fokusira na različitost u kulturnim i kreativnim industrijama. Projekt je financiran kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014-2020.), a zajednički ga provode RIJEKA 2020 d.o.o. i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, kao pridruženim partnerom.

Više o cjelokupnom projektu saznajte ovdje>