Na konferenciji će sudjelovati 30-ak domaćih i međunarodnih aktera iz polja kulturnih i kreativnih industrija koji će kroz key-note predavanja, panele i prikaze vlastitih radova ponuditi vlastito razumijevanje različitosti – u teoriji, filmu, medijima, izvedbenim umjetnostima, književnosti, arhitekturi, ‘gig’ ekonomiji…

Kulturne i kreativne industrije obuhvaćaju široko polje koje osim tradicionalnih umjetničkih područja – izvedbene i vizualne umjetnosti, kulturne baštine, uključuju film i video, televiziju i radio, nove medije, video igre, glazbu, knjige i tisak, arhitekturu i dizajn, dakle sve grane koje kulturu koriste kao svoj osnovni materijal i čiji ‘proizvodi’ i procesi imaju kulturalnu dimenziju. Od kulturnih i kreativnih industrija puno se očekuje i, u različitim europskim zemljama, puno ulaže – primarno u kontekstu njihove ekonomske vrijednosti, rastućeg udjela u bruto društvenom proizvodu i njihovog pretpostavljenog značaja za razvoj gradova. Za druge, one su sastavljene od područja koja su od iznimnog javnog interesa – jer oblikuju način na koji vidimo svijet, proizvodimo narative o samima sebi i drugima oko nas.

Osim inherentnog sukoba u samim ‘industrijama’, onome između komodifikacije i komercijalizacije programa koji su po prirodi stvari javni, odnosno neprofitni, recentne rasprave ali i kreativno-kulturne prakse pokazuju da se težište rasprave pomiče ka „različitosti“, ponekad samo na razini prigodnog, europskom financiranju prilagođenog buzz worda, a najčešće u kontekstu jednakih šansi pri zapošljavanju i posljedično, plaća u sektoru.

Različitost u njenom užem značenju, kao vrijednost inkluzivnosti ili odsustva bilo kojeg oblika praksi diskriminacije, u kulturnim i kreativnim industrijama može značiti identitetsku diversifikaciju samih proizvođača, na način uključivanja  u kulturnu i kreativnu proizvodnju svih onih koji su iz nje tradicionalno bili isključeni, dok se iz aspekta korisnika, odnosno publike, različitost se uglavnom odnosi na dostupnost dobara i usluga širokim slojevima stanovništva.

Različitost istovremeno može biti više od liberalnog imperativa, više od korporativne eksploatacije ‘različitih’ u marketinškim nišama. Različitost razumijevamo kao preduvjet kvalitete u KKI čiji puni potencijal je moguće ostvariti tek sustavnim uključivanjem pogrešnih i rizičnih proizvođača.

Konferencija se realizira u sklopu projekta Diversity mixer koji je financiran kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.) i provodi se u periodu od dvije godine (listopad 2018. – listopad 2020.). Zajednički ga provode RIJEKA 2020 d.o.o. i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, kao pridruženim partnerom.

Više o konferenciji pročitajte ovdje.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz obveznu prijavu.

Događaj će biti fotografiran i/ili sniman radi obveze osiguranja vidljivosti programa u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (EPK program) te će se fotografije i snimke koristiti objavom na web portalu i društvenim mrežama RIJEKA 2020 te arhiviranjem podataka o događaju. 
Dodatne informacije mogu se naći ovdje.