Program Eci pec! sastoji se od petodnevne likovne radionice s djecom iz Dječjeg doma Ivana Brlić – Mažuranić u Lovranu.

Kroz ovu će se radionicu djeca susresti sa slikanjem na pločicama (predodžba murala), mozaikom, glinom, otiskivanjem pomoću raznih predmeta, rekompozicijom oblika, boja i crta. Cilj je promicati vizualno spacijalnu inteligenciju kod djece te razvijanje socijalnih vještina. Dio projekta sastoji se i u promatranju djece, njihovog ponašanja, pristupa djelu te bilježenja napretka kroz likovno stvaralaštvo.

Radionica je zatvorenog tipa.

Voditeljica: Martina Ipša
Broj polaznika: 20