Treće po redu izdanje festivala “Lovran Classic” mijenja svoju dosadašnju koncepciju te unutar programa predstavlja pet koncertnih nastupa, umjesto dosadašnjih tri. Nastupi će se održati u Kinu Sloboda i na Trgu sv. Ivana u Lovranu na datume 10., 11., 15., 17. i 18. rujna, uvijek s početkom u 20.00 sati.

Prvotni cilj festivala klasične glazbe Lovran classic jest početak organiziranja koncerata ozbiljne glazbe u Lovranu, inače jedinog mjesta na Liburniji bez takve kulturne ponude.  U sklopu programa Europske prijestolnice kulture, Lovran Classic predstavlja utjecajne lokalne klasične glazbenike, donosi koncert mlađeg bosanskohercegovačkog glazbenika Bartolomeja Stankovića, koji će predstaviti nacionalne mlade kompozitore, te praizvedbu nove kompozicije mladog riječkog kompozitora i glazbenika Juraja Marka Žerovnika. Također, festival donosi i koncert U prijateljstvu, koji je inspiriran nosivom temom migracija i povijesti našega kraja, donosi skladbe Karlaheinza Stockhausena, Borisa Papandopula i Béle Bartóka.

Koncert U prijateljstvu tematski je vođen idejama iz koncepcijskih odrednica Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, Migracije, odnosno programskog pravca Doba moći, pozivajući se na povijesni aspekt grada kao mjesta imanentnog sraza različitih nacionalnih kultura te aktualne potrebe za ostvarivanjem u suvremeni(ji)m stvaralačkim pravcima.

Koncert okuplja pijanistice Jelenu Tihomirović i Martu Karolinu Cader (Poljska), flautistu Metoda Sironića i  skladatelja Juraja Marka Žerovnika, mladog Riječanina koji je posebno za ovu prigodu skladao novo djelo. Pored praizvedbe Garmonbozia Groove, izvodit će se i kompozicije Torua Takemitsua, Borisa Papandopula i Béle Bartóka.


CJELOKUPNI PROGRAM
10.9.2020., 20h Kino Sloboda, Trio Laurus 
Jelena Tihomirović, klavir, Giovanni Genovese, violončelo, Metod Sironić, flauta

11.9.2020., 20h Kino Sloboda, komorni sastav Le Trio
Marija Lešaja, sopran, Eda Rimanić, flauta, Iva Ljubičić Lukić, klavir

15.9.2020., 20h Kino Sloboda, koncert Balkan Madness,
Bartolomej Stanković, klavir

17.9.2020., 20h Kino Sloboda, koncert U prijateljstvu
Jelena Tihomirović, klavir, Marta Karolina Cader, klavir, Metod Sironić, flauta 

18.9.2020. 20h Trg sv. Ivana, kvintet Kalamos