Pretkonferencijski program međunarodne konferencije “Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska” (30.-31.5.) održava se od 28. do 29. svibnja u RiHubu.

Za koga?

  • Za predstavnike prijašnjih i budućih gradova Europskih prijestolnica kulture;
  • Operatere iz hrvatskog kulturnog sektora;
  • Alumnije programa Global Cultural Leadership (EU Cultural Diplomacy Platform)

Iskustva s kulturnim mrežama su poželjna!

Zašto?

Kulturne mreže snažno promiču trans-kulturnu suradnju. One ostavljaju svoj pečat na međunarodnim odnosima potičući interakcije kroz koje različite kulture izražavaju svoje posebnosti, raznolikost i međusobno poštovanje. One omogućuju da se naši glasovi i stavovi čuju na višim i utjecajnijim razinama nego što bismo to mogli postići sami. Mreže svojim fleksibilnim i horizontalnim strukturama mreže tako otvoriti proces transformacije kulturnih politika i podupirati “umrežene kulture”.

Posljednjih 25 godina došlo je do eksplozije kulturnih mreža diljem i izvan Europe. Kroz njih smo uspjeli razviti međunarodna partnerstva i projekte, preuzeti rizike, udružiti resurse, razmijeniti kulturna iskustva i uključiti se u smisleni interkulturni dijalog. Također smo uspjeli naučiti nove stvari, izgraditi kapacitete i uspostaviti trajne odnose. Mreže i umrežavanje su ‘živi’ i važni problemi za one koji rade u kulturi. Međunarodna suradnja nije samo najbolji način za obogaćivanje i poboljšanje kulturnog projekta, već je i prilika da naše organizacije i naše prakse stavimo u globalni profesionalni kontekst, kako bi što bolje rješavali izazovna pitanja našeg vremena.

Što?

Ovaj dvodnevni program omogućit će vam da:

  • promišljate, podijelite i analizirate svoja iskustva s kulturnim mrežama vodeći računa o kreativnim, resursnim, etičkim i političkim dimenzijama;
  • razmislite o moći mreža da inspiriraju, uključe, podrže, izazovu, zaštite i omoguće promjenu u međunarodnim odnosima i kroz njih;
  • istražite umrežavanje kao važnu praksu 21. stoljeća koja ima važne implikacije za vodstvo, učenje, otpornost, umrežene kulture i lokalni kulturni eko-sustav;
  • se pripremljenije se upustite u izgradnju i podršku razvoja novih ili postojećih kulturnih mreža (ne samo kroz analizu kako izgledaju ‘dobre’ mreže i koje zamke izbjegavati);
  • se uključite se u intenzivno umrežavanje s kolegama i potencijalnim međunarodnim suradnicima. Razvit ćete nove kontakte, ideje, uvide i poboljšane alate za vlastiti angažman u kulturnim mrežama, međunarodnim kulturnim odnosima i razvojnim politikama.

Kako?

Ovaj će napredni program učenja biti praktičan, participativan i suradnički. Raznovrsnom metodologijom i snažno se oslanjajući na grupni rad, naglasak će biti na aktivnom angažmanu i „ozbiljnoj zabavi“, kako bi bolje istražili ključna pitanja o kulturnim mrežama i umrežavanju.

Facilitatori:

Sue Kay i Birgitta Persson