Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a u cilju smanjenja rizika potencijalnog prijenosa bolesti COVID-19, Muzej i njegove dislocirane zbirke zatvoreni su za posjetitelje do 17. travnja 2021. godine.
No, aktivnosti Muzeja odvijaju se u virtualnom prostoru – putem mrežnih stranica i društvenih mreža.

ONLINE EDUKATIVNI PROGRAM “KUĆNA ČUDOTVORNICA”
Na web i Facebook stranici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i Čudotvornice objavljivat će se online edukativna videa i radionice za djecu i mlade s temama iz muzejskog fundusa, stalnog postava i izložbi.
ONLINE IZLOŽBA “GRANICE IZMEĐU REDA I KAOSA”
Iako isprva zamišljena na tri lokacije – u Guvernerovoj palači te dislociranim zbirkama Muzeja u Kastvu i Lipi, izložba Granice – između reda i kaosa naišla je na “granice“ koje je nametnula pandemija bolesti COVID-19, te je svima zainteresiranima dostupna u virtualnom obliku na adresi: http://granice.ppmhp.hr/.

Izložba Granice – između reda i kaosa problematizira granice – one stvarne, one koje ljudi sami sebi nameću ili one koje nameće okolina, način života, tradicija…

Ovom prigodom u atriju Guvernerove palače posjetitelji mogu razgledati info točku ove online izložbe.
Autori izložbe su Marko Badurina, Margita Cvijetinović, Ana Golja, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Ivana Šarić Žic, Jasna Ujčić Grudenić i Tea Perinčić.

Autorice edukativnih programa izložbe Granice – između reda i kaosa su Denis Nepokoj i Andrea Samaržija, dok dizajn izložbe potpisuju Sanjin Kunić i Nikolina Radić Štivić.

Izložba Granice – između reda i kaosa nastavak je ciklusa ostvarenog u sklopu programskog pravca Doba moći koji je započeo izložbom D’Annunzijeva mučenica – L’olocausta di d’Annunzio, uspješno nastavljen izložbama Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci / Kresnik i Cremona i (Ne)vidljive granice te ciklusom umjetničkih projekata u javnom prostoru Lipe Prepoznavanje odsustva u Memorijalnom centru Lipa pamti, a sve u sklopu programa Europske prijestolnice kulture.