Vijeće građana započinje s radom!

Vijeće građana pregledava i procjenjuje prijedloge ostalih građana i udruga te odabire najbolje koji će potom dobiti financijsku potporu za realizaciju.

Riječ je o prijedlozima koji pristižu kroz programe uključivanja Zeleni val i Civilne inicijative.

DOGAĐANJE JE ZATVORENOG KARAKTERA.