Ovaj petak,  7.02.2020., va Gradskoj Kule Lovran /Kuće Lovranskega guca na osan ur večer počinje Pusni ČA Šilur – kraval na četiri kata, versi i sopnjade, lepe domaće mačkarade.

To j’ jena kumedija od arta i parta va koj igraju: Rajka Jurdana Šepić , Cvjetana Miletić, Milica Tuševljak, Maja Benzan, Vjekoslava Jurdana, Emanuela Lazarić, Duško Jeličić, Luka Škorić, Damir Lazarić Jubić, Marko Žele i si ki još arivaju prit…

Prava domaća pusna kumpanija ka će van uz versi i kanconi priredit jenu veselu večer po našoj lepoj pusnoj užance, pasajte na kroštule i tance …

Ulaz slobodan, izlaz kako ki riva. Živel pust!