Sunčalište na Molo longu nudi mogućnost opuštanja i taktilnog susreta s morem.

Linija zasijecanja mora duga gotovo dva kilometra, Molo longo, nastala je stvaranjem kontroliranoga vodenog prostora ponajprije za lučku namjenu. Danas ima funkciju gradske šetnice, ali i dalje je stvarna, a onda i simbolička prepreka u komunikaciji građana i otvorenog mora. Sunčalište je smješteno u blizini lokacije broda Uragan, kako bi se stvorila mogućnost taktilnog susreta s morem i otvorilo novo mjesto za opuštanje, odmor i sunčanje.