TD RIJEKA 2020

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zajednički su osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, sa svrhom provođenja projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj. Zadatak  Društva  je samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta Rijeka 2020 – EPK tako da će se implementirati operativne, programske i komunikacijske strategije, dok će infrastrukturne investicije obuhvaćene Prijavnom knjigom voditi Grad Rijeka, odnosno Primorsko-goranska županija.

Skupština:
Mr. sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine
Zlatko Komadina, član Skupštine

Nadzorni odbor:
Ivan Šarar, predsjednik
Nada Gunjača, članica
Snježana Prijić-Samardžija, članica
Dragica Marač, članica
Iva Kelentrić, članica

Uprava:
Uprava ima jednog člana – Direktoricu, koja zastupa društvo i obavlja ostale poslove utvrđene Društvenim ugovorom o osnivanju društva.
Direktorica: Emina Višnić