Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Javni poziv za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

S ciljem dodatnog obogaćivanja kulturnog i umjetničkog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. raspisuje javni poziv za predlaganje cjelovito osmišljenih programa u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture koji će se realizirati u razdoblju od 1. veljače 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine u gradu Rijeci i/ili na području Primorsko-goranske županije, uz mogućnost ekstenzije dijela programa, odnosno odvijanja dijela aktivnosti drugdje. Putem ovog poziva može se ostvariti potpora u dvije kategorije: 1. SUFINANCIRANJE i 2. OBILJEŽAVANJE.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo programi čiji su dominantni sadržaji javna kulturna i umjetnička događanja. Ostale aktivnosti poput produkcije umjetničkih radova, izdavanja knjiga i publikacija, radionice i slično mogu biti dio ukupnog programa samo u slučaju kada su potrebni i/ili sadržajno i konceptualno vezani za javna događanja. U kategoriji 1: SUFINANCIRANJE ovim pozivom su određene specifične vrste programa i aktivnosti koji se mogu prijaviti.

U kategoriji 1. SUFINANCIRANJE prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, dok partneri mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u zemlji i inozemstvu.

U kategoriji 2. OBILJEŽAVANJE prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u zemlji i inozemstvu.

Očekuje se da prijavitelji mogu samostalno provesti program, od pripreme do produkcije i realizacije, uključivši i promidžbene aktivnosti, dok će RIJEKA 2020 doprinijeti vidljivosti i javnoj komunikaciji programa.

Javna događanja u okviru prijavljenih programa koja će biti pravovremeno potvrđena i za koje će prijavitelj pravovremeno dostaviti tekstualne i vizualne materijale bit će objavljena u glavnoj Programskoj knjizi Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Ostala događanja bit će objavljena na web stranicama i u različitim drugim promotivnim materijalima.

Poveznice za preuzimanje:

Rok za prijavu: 11.4.2019.

SVA PITANJA VEZANA UZ JAVNI POZIV MOLIMO UPUTITE ISKLJUČIVO NA MAIL ADRESU prijave.programa@rijeka2020.eu