Maribor je po veličini drugi grad u Sloveniji i glavni grad slovenske Štajerske s gotovo 120.000 stanovnika. Mariborski povijesni razvoj je određen njegovim zemljopisnim položajem, a grad se ponosi na burnu povijest, bogatu vinogradarsku tradicije te bogat društveni i kulturni život. Nakon mnogih stoljeća kao provincijski trgovački gradić prva industrijska revolucija u 19. stoljeću pretvara ga u trgovačko središte. Nakon toga, maribor postaje jedan od vodećih industrijskih i trgovačkih centara u bivšoj Jugoslaviji čijim je raspadom došlo do pada industrijske proizvodnje i gubitka tržišta. Sve to je za posljedicu imalo  mnoge napuštene zgrade u urbanim prostorima i gubitak osnovne gradske funkcije te identiteta. Maribor danas ima razvijenu kulturnu infrastrukturu (s obzirom na veličinu) kako javnih ustanova u kulturi tako i nezavisnih i malih kulturnih organizacija.

Glavni koncept i slogan prijestolnice kulture Maribor 2012. bio je Točka preokreta. Tijekom godine u kojoj je Maribor bio EPK, odrađeno je 405 projekata i 5.264 kulturnih događaja. Ukupna vrijednost programa bila je 21.9 milijuna eura, a prekogranični suradnički projekti uključili su 128 europskih partnera od čega je 71 bila koprodukcija.

Događanja je posjetilo ukupno 4.5 milijuna posjetitelja čemu treba pridodati i 2.8 milijuna posjeta na mrežne stranice prijestolnice kulture. Uključenost svih građana Republike Slovenije iznosila je 11% ukupnog stanovništva, a od toga je 53% građana Maribora posjetilo minimalno jedan događaj. 300 škola i obrazovnih ustanova je sudjelovalo u programima, a aktivnih volontera je bilo 87 s 21 mentorom.

Maribor je te godine posjetilo preko 230.000 turista, a zabilježeno je preko 540.000 noćenja što je porast od 13% u odnosu na 2011. godinu.

Zahvaljujući isključivo EPK-u, u Mariboru i partnerskim gradovima broj posjeta je porastao za 39%. Također je i porast stranih posjetitelja i više nego neutralizirao smanjenje domaćeg tržišta, dok su tvrtke u gradu i klubovi zabilježili značajnu zaradu. Procijenjeno je da su gosti i posjetitelji programa ukupno potrošili tijekom 2012. godine 41 milijun eura.

Europska prijestolnica kulture Maribor 2012. je provela opsežne i inovativne kulturne programe, uključujući mnoge potpuno nove kulturne aktivnosti s jakim naglaskom na novim oblicima kreativnog izražavanja i interdisciplinarnim radovima. Vrlo visok stupanj suradnje postignut je pri spajanju međunarodnih agencija s lokalnim organizacijama, umjetnicima i građanima.

Koliko je program EPK Maribor 2012. bio uspješan potvrđuje i činjenica da je 71% građana Maribora prepoznalo EPK kao glavni kulturni program te godine.