Pozivi – jednostavna nabava

Objavljeni postupci javne nabave

Plan nabave

2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune II. Plana nabave za 2017. godinu

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene i dopune I. Plana nabave za 2018. godinu

II. Revizija plana nabave za 2018. godinu

III. Revizija plana nabave za 2018. godinu

IV. Revizija plana nabave za 2018. godinu

V. Revizija plana nabave za 2018. godinu

2019.

Plan nabave za 2019. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

2. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

3. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

4. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Obavijesti

Sukob interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Uprave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa predsjednika NO

Izjave o nepostojanju sukoba interesa članova NO:

Propisi

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Rijeka 2020 d.o.o.

Registar zaključenih ugovora

Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu

Registar ugovora za 2018. godinu

Postupci javne nabave – arhiva

  • Usluga tiska i promo materijala
  • Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture
  • Usluga savjetovanja na poslovima razvoja poslovanja i programa EPK

Dokumentaciju o svim postupcima javne nabave TD RIJEKA 2020 moguće je pronaći u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Jednostavna nabava – arhiva