Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Organizator – ZAKLJUČEN

Tražimo osobu koja je snalažljiva, prilagodljiva i lako uči, novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način, koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtijevan projekt, ima razvijene sposobnosti organizacije vremena sukladno prioritetima te dobre komunikacijske i organizacijske vještine a poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 6. veljače 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Organizator, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 21. veljače 2018.

Opis poslova
Organizator u programskom pravcu Lungomare izvršava pomoćne poslove organizacije pojedinih aktivnosti u svrhu razvoja kulturno-turističke rute (njenog narativa i brendiranja, postavljanja trajnih site-specific umjetničkih produkcija na lokacijama rute i njihove prometne povezanosti, izrade digitalne platforme projekta itd.) ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Organizator kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za kulturu dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

Uvjeti

  • VŠS/VSS/VI/VII – 1 stupanj stručne spreme (odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni studij),
  • poznavanje rada na računalu,
  • radne i organizacijske sposobnosti,
  • komunikacijske vještine,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
  2. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
  3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
  4. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
  5. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za organizatora – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 14 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 21. veljače 2018. godine.

 

Prilozi uz natječaj:
1. detaljan opis poslova za radno mjesto Organizator,

2. opis poslova iz djelokruga Sektora za kulturu.