Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Organizator – ispravak – ZAKLJUČEN

Tražimo osobu koja je snalažljiva, prilagodljiva i lako uči, novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način, koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtijevan projekt, ima razvijene sposobnosti organizacije vremena sukladno prioritetima te dobre komunikacijske i organizacijske vještine a poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito.

Dana 6. veljače, objavili smo natječaj za radno mjesto organizatora. Izvorni oglas nalazi se na poveznici dostupnoj ovdje. Dana 21. veljače objavljen je ispravak natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 6. veljače 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Organizator, 2 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 2. ožujak 2018.

Opis poslova
Organizator izvršava pomoćne poslove organizacije pojedinih aktivnosti. Ovim natječajem obuhvaćeni su programski pravci Lungomare i Kuhinja.

Organizator u programskom pravcu Lungomare izvršava pomoćne poslove organizacije pojedinih aktivnosti u svrhu razvoja kulturno-turističke rute (njenog narativa i brendiranja, postavljanja trajnih site-specific umjetničkih produkcija na lokacijama rute i njihove prometne povezanosti, izrade digitalne platforme projekta itd.) ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Organizator u programskom pravcu Kuhinja izvršava pomoćne poslove organizacije pojedinih aktivnosti u svrhu razvoja Centra za kreativne migracije / Kuhinja (provođenja postojećih i razvoja novih programskih aktivnosti, komunikacije i rada s različitim zajednicama i društvenim grupama, kao i pripremne poslove uspostave novog društveno-kulturnog i gastronomskog centra) ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Organizator kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za kulturu dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

Uvjeti

  • VŠS/VSS/VI/VII – 1 stupanj stručne spreme (odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni studij),
  • poznavanje rada na računalu,
  • radne i organizacijske sposobnosti,
  • komunikacijske vještine,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
  2. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
  3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
  4. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
  5. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za organizatora – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 14 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 21. veljače 2018. godine.

Prilozi uz natječaj:
1. detaljan opis poslova za radno mjesto Organizator,

2. opis poslova iz djelokruga Sektora za kulturu.