Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Natječaj za radno mjesto Voditelj projekta – koordinator na poslovima promocije, komunikacija i odnosa s javnošću – ZAKLJUČEN

Voditelj projekta – koordinator vodi pojedine projekte ili segmente poslovanja na poslovima promocije, komunikacije i odnosa s javnošću, prema potrebama projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Pruža podršku voditelju odnosa s javnošću u poslovima koji uključuju komuniciranje s javnošću i medijima, dokumentiranje programa i arhiviranje materijala, koordiniranje vanjskih suradnika, organizaciju javnih događanja, koordinaciju poslova vezanih za razvoj publike te druge slične poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 02. ožujka 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Voditelj projekta – koordinator na poslovima promocije, komunikacija i odnosa s javnošću, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 16. ožujka 2018.
Opis poslova
Voditelj projekta – koordinator vodi pojedine projekte ili segmente poslovanja na poslovima promocije, komunikacije i odnosa s javnošću, prema potrebama projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Pruža podršku voditelju odnosa s javnošću u poslovima koji uključuju komuniciranje s javnošću i medijima, dokumentiranje programa i arhiviranje materijala, koordiniranje vanjskih suradnika, organizaciju javnih događanja, koordinaciju poslova vezanih za razvoj publike te druge slične poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.
Detaljan opis poslova za radno mjesto Voditelj projekta – koordinator kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketing dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Voditelj projekta – koordinator na poslovima promocije, komunikacija i odnosa s javnošću kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketing dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

 

Uvjeti
• VŠS/VSS/VI/VII – 1 stupanj stručne spreme (odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni studij),
• najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
• poznavanje rada na računalu,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Ukoliko je kandidat strani državljanin, pored prethodno navedenih uvjeta uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom trajanju radnog iskustva od najmanje 1 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz) ili drugi dokument iz kojeg je razvidno trajanje radnog iskustva (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca, odluke o imenovanju ili rasporedu na radno mjesto i slično);
3. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine, koji sadrži vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca, odluke o imenovanju ili rasporedu na radno mjesto i slično), a koje je evidentirano u dokazu o ukupnom radnom stažu;
4. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
5. ukoliko je kandidat strani državljanin, dokaz o aktivnom znanju hrvatskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
6. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
7. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
8. motivacijsko pismo (do 3000 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

 

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za radno mjesto za radno mjesto Voditelj projekta – koordinator na poslovima promocije, komunikacija i odnosa s javnošću – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 14 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 16. ožujka 2018. godine.

 

Prilozi uz natječaj:
1. detaljan opis poslova za radno mjesto Voditelj projekta – koordinator,

2. opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketing.