Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Upoznaj EPK, Vijesti

Nije važno pobijediti – važno je sudjelovati

Nije važno pobijediti – važno je sudjelovati,  a tko će se tješiti tom uzrečicom u drugoj polovici godine kada rezultati prvog kruga kandidature za Europsku prijestolnicu kulture budu poznati, saznat ćemo sljedeće godine. Dubrovnik, Varaždin, Osijek, Split, Pula i Rijeka su za sada službeno potvrdili svoje kandidature, a što ove gradove čini boljim ili lošijim kandidatima i kako su se prezentirali odlučit će europski panel.

Ono što prijavnica između ostalog zahtjeva jest da gradovi kandidati objasne kako su senzibilizirali javnost i kako su građane informirali o konceptu Europske prijestolnice kulture i njihovoj kandidaturi.  Split je sudeći prema trenutačnom stanju u vrlo šutljivom razdoblju. Prema portalima koji prate kulturu u Splitu, jedino splitska nezavisna scena javno progovara o EPK. Kako se čini, njihov EPK tim sjedi iza zatvorenih vrata i radi na projektu, a njihovu jaču prisutnost u medijima s konkretnom propagandom tek očekujemo. Ono što je Splitu, ali i Dubrovniku, Puli, Varaždinu i Osijeku bitno u ovom trenutku jest da donesu kulturu strategiju, jer je to jedan od formalnih dokumenata koji gradovi kandidati (ali i svi njihovi partneri) moraju posjedovati da bi se uopće aplicirali na natječaj. Rijeka je taj strateški dokument  donijela 2013. godine, te je u njemu navedeno da je kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture jedan od strateških ciljeva.

Izvor: facebook.com/dubrovnik2020
Izvor: facebook.com/dubrovnik2020

Kada bismo sudili prema javnom mnijenju o šansama gradova, mnogi hrvatski građani prvo bi rekli da je Dubrovnik grad s najviše šansi za osvajanje ove prestižne titule zbog svog kulturnog i turističkog statusa. No, upravo je cilj samog koncepta Europske prijestolnice kulture da se biraju gradovi koji nisu nužno toliko atraktivni turistički ni kulturno, te da im dobivanje kandidature bude sredstvo za razvitak. Ista je situacija s Pulom i Varaždinom. Prema anketi koja je provedena u Rijeci (uskoro donosimo više detalja) o upoznatosti građana o kandidaturi grada za EPK, riječani su nakon Rijeke izabrali upravo Dubrovnik i Varaždin kao gradove koji imaju najviše šanse da postanu Europske prijestolnice kulture. Puljani pak vjeruju kako oni i Dubrovnik imaju najviše šanse jer njihovi gradovi posluju u plusu, te se poput ostalih gradova pozivaju na imidž tolerantnog i interkulturalnog grada.

Izvor: varazdin2020.eu
Izvor: varazdin2020.eu

Dubrovnik, iako među ovom ekipom najbogatiji grad, u ovom trenutku ima realan problem oko daljnjeg nastavaka svoje EPK kampanje jer proračun za 2015. godinu nije osvojen. Ipak, Dubrovnik je učinio jednu vrlo zanimljivu promotivnu akciju  „ZAŠTO DU?BROVNIK“ u sklopu koje dijele razglednice na kojima građani mogu nacrtati kako vide svoj grad. Pula je pak cijelu kampanju preselila najbliže građanima u novootvoreni info punkt na kojem se građani Pule mogu informirati o EPK, dok je Osijek trenutačno najprisutniji u nacionalnim medijima, jer svaku priliku koriste da spomenu svoju kandidaturu, te gotovo da i nema vijesti iz Osijeka koju ne prati barem spomen da je to grad kandidat za EPK 2020. Također, imaju vrlo zanimljivu internetsku stranicu i newsletter putem kojih na dnevnoj bazi promišljaju o EPK, intervjuiraju djelatnike u kulturi i istaknute građane. Ovaj trend takozvanih EPK ambasadora, koji putem svojih kratkih izjava na temu kandidature prenose informaciju i senzibiliziraju građanstvo, nije zaobišao ni Dubrovnik ni Rijeku. Varaždin je prvi koji je jasno definirao svoju kandidaturu, napravio logo i pokrenuo internetsku stranicu na kojoj (poput i one pulske) građani mogu predložiti svoj program za 2020. godinu.  Rijeka je u procesu prikupljanja prijedloga programa putem javnog natječaja, te je također raspisan i natječaj za vizualni identitet u suradnji s HDD-om.

U početku utrke za EPK 2020 spominjali su se još i Zagreb i Zadar, ali trenutačno niti jedan od tih gradova nije se službeno izjasnio o svojoj kandidaturi. No, svakakva iznenađenja su moguća. Ipak, najvažnije od svega je da se napiše dobra prijavnica, jer je to jedino što će na kraju ocjenjivati europski panel. No, možda je i samo sudjelovanje dobar pomak za sve gradove kandidate, jer se na ovaj način najbolje može preispitati i pokušati unaprijediti kultura koja je inače svim gradskim upravama samo nadgradnja, ali ne i baza. Možda u ovom procesu kroz natjecateljski duh gradovi otkriju svoje još neosviještene kulturne potencijale koji će im bez obzira na ishod unaprijediti kvalitetu života.

Foto: Edna Jurcan – Igra