Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Dječja kuća, Doba moći, Dopolavoro, Kuhinja različitosti, Slatko i slano, Vijesti

Odluka o odabiru programa prijavljenih na javni poziv od 11. ožujka 2019.

Temeljem Javnog poziva za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (u daljnjem tekstu: Javni poziv) od 11. ožujka 2019. Uprava TD RIJEKA 2020 d.o.o. donosi odluku o odabiru.

U kategoriji 1. Sufinanciranje odabrano je 30 programa, a u  kategoriji 2. Obilježavanje odabrano je 25 programa, popis možete preuzeti na sljedećem linku>

Daljnje upute za prijavitelje

Sukladno odredbama Javnog poziva odluka o odabiru programa je konačna. Međutim, konačan popis programa koji će ući u službeni program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture utvrdit će se tek nakon što prijavitelji odabranih programa temeljem ove Odluke potvrde namjeru za sklapanje ugovora i dostave zatražene podatke ili materijale odnosno potpišu ugovore za provedbu prijavljenog programa.

Sve do potpisivanja ugovora, bez izričite pisane suglasnosti trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., odabrani programi se ne mogu predstavljati kao dio službenog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Prijavitelji odabranih projekata bit će kontaktirani putem elektroničke pošte na adresu za kontakt iz prijavnice te biti obaviješteni o rezultatima Poziva. Od prijavitelja se mogu tražiti dodatni podaci ili materijali potrebni za sklapanje ugovora.

Prijavitelji odabranih programa bit će pozvani da u roku od 7 dana od dana upućivanja obavijesti o rezultatima Poziva potvrde pisanim putem (elektronička pošta) namjeru za sklapanje ugovora i provedbu prijavljenog programa te kao i da dostave zatražene dodatne podatke/materijale potrebne za sklapanje ugovora.

Prijavitelji odabranih programa koji u roku od 7 dana od dana upućivanja obavijesti o rezultatima Poziva potvrde namjeru za sklapanje ugovora i provedbu prijavljenog programa, bit će pozvani da najkasnije do 19. kolovoza 2019. godine dostave prilagođen plan programa i proračun, a s obzirom na dodijeljen iznos sufinanciranja.

U slučaju da neki od prijavitelja odabranih programa u navedenim rokovima ne potvrde namjeru za sklapanje ugovora, odnosno u slučaju da ne dostave zatražene podatke ili materijale, smatrat će se da su odustali od provedbe programa.

Proces odabira

Na Javni poziv unutar propisanog roka prijavilo se ukupno 380 programa; 302 programa u kategoriji Sufinanciranje te 78 programa u kategoriji Obilježavanje.

Od prijavljenih programa u kategoriji Obilježavanje svi programi su zadovoljili formalne uvjete, dok je u kategoriji Sufinanciranje formalne uvjete zadovoljilo 273 programa. Prijavljene programe koji su zadovoljili formalne uvjete ocjenjivala je Programska komisija u sastavu: Marin Lukanović kao predsjednik komisije, Dražen Baljak, Davorka Begović, Kristian Benić, Ivana Meštrov, Miranda Veljačić i Ksenija Zec kao članovi.

Po prijedlogu Programske komisije i nakon provedenog savjetovanja s voditeljima programskih pravaca projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a temeljem Javnim pozivom utvrđenih kriterija i raspoloživih sredstava,  Uprava TD-a RIJEKA 2020 d.o.o. je donijela konačnu listu odobrenih programa, odnosno odluku o odabiru programa.

Sukladno odredbama Javnog poziva odluka o odabiru programa je konačna. Postupak odabira programa je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o pravu na žalbu kao pravnom lijeku u upravnom postupku. Odluke donesene u postupku odabira programa kao ni očitovanja povodom prigovora ne smatraju se upravnim aktima.