Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Tribine i promocija, Vijesti

Osmisli vizualni identitet projekta Rijeka 2020

Grad Rijeka je raspisao, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi, Otvoreni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture.

Vizualni identitet Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. imat će važnu i aktivnu ulogu u kontinuiranoj komunikaciji unutar grada i na riječkom području za vrijeme priprema za EPK, tijekom predizbornog razdoblja do travnja 2015. , odnosno izbornog razdoblja do prosinca 2015. i u međunarodnoj promociji Rijeke kao EPK (tijekom i nakon izbornog razdoblja, tijekom godine za koju se dodjeljuje naslov EPK i nakon 2020. godine), te će biti faktor prilikom izlaganja kandidature pred Europskom komisijom, u travnju 2015. za predizborno razdoblje, odnosno u rujnu 2015. za izborno razdoblje (datumi će biti naknadno potvrđeni od strane Europske komisije).

Rad na kandidaturi relativno je dug proces tijekom kojega se postupno i po fazama formiraju detaljne programske smjernice i koji podrazumijeva stalnu evaluaciju i usklađivanje svih segmenata projekta EPK. U skladu s tim, na samom početku procesa, cilj je usvojiti relevantno idejno rješenje vizualnog identiteta razvijeno u skladu s postavljenim komunikacijskim smjernicama, čija će se razrada odvijati paralelno s organizacijom EPK 2020.

Gradovi kandidati imaju mogućnost razvijati dva uzastopna identiteta, prvi za kandidaturu, a drugi za period nošenja naslova EPK. Grad Rijeka želi na početku procesa dugoročno definirati vizualni identitet svog kulturnog i kreativnog sektora, koji će podržati i pratiti sva nastojanja kojima se Rijeka određuje kao grad kulture, neovisno o stjecanju naslova EPK. Cilj ovog natječaja stoga je usvajanje trajnog rješenja krovnog vizualnog identiteta kulturnog i kreativnog sektora Grada Rijeke, utemeljenog u cjelovitoj viziji Rijeke kao modernog europskog grada koji je kulturno razvijen, tehnološki napredan, socijalno uključiv i ekološki održiv.

Na poveznicama možete pronaći natječajnu dokumentaciju: