Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Otvoren poziv za sudjelovanje u međunarodnom programu “Tandem Cultural Capitals”

Tandem je program suradnje koji povezuje kulturnjake Europe nudeći im platformu za umrežavanje na zajedničkim projektima (koji se razvijaju u tandemima), pružanjem stručne i financijske pomoći.

Trenutno okuplja više od 350 europskih kulturnih menadžera i kreatora kulturnih događanja koji grade zajedničke kulturno-umjetničke projekte.

Otvoren poziv za sudjelovanje u projektu Tandem Cultural Capitals namijenjen je djelatnicima u kulturi i njihovim organizacijama koje se nalaze u 7 bivših ili budućih gradova s titulom Europske prijestolnice kulture. Program je zamišljen tako da sudionici jednog EPK grada istražuju i i razvijaju suradnju sa sudionicima iz drugog EPK grada, a kroz 2019. godinu cilj je identificirati i eksperimentirati s inspirativnim suradničkim idejama te na taj način zajedničkim trudom vlastitom EPK gradu dodati europsku dimenziju.

Rok za prijavu je 1. svibnja 2019., a više informacija pronađite u službenom pozivu>