Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

Otvorene su prijave za radionicu “Forget Heritage”

Rijeka se kao buduća prijestolnica kulture pridružuje obilježavanju 2018. godine kao europske godine kulturne baštine organizacijom dvodnevne radionice koja će se održati 6. i 7. rujna u Delta Labu (Delta 5/II).

Dvodnevna radionica organizirana je u sklopu Transnacionalnog treninga (projekt Forget Heritage), a osmišljena je s ciljem promicanja rješenja za obuku, usmjerenih na korištenje napuštenih ili nedovoljno korištenih povijesnih lokaliteta u procesima razvoja kulturnog sektora i kreativnih industrija. Naime, Forget Heritage predlaže model upravljanja koji kombinira potencijal „starih zgrada“ i nove kreativnosti i poduzetništva utemeljenog na nasljeđu/kulturnim resursima. Forget Heritage trogodišnji je projekt sufinanciran u okviru programa INTERREG Središnja Europa, koji je s provedbom započeo 1. lipnja 2016. godine.

Polaznici će dobiti odgovore na pitanja kako prilagoditi baštinu novim zahtjevima, kako zadržati „profitabilnost“, kako ispuniti sve zahtjeve za povijesnom baštinom i kako ga trajno povezati s okruženjem i korisnicima baštine te tako pronaći mjesto s razvojnim potencijalom, publikom i energijom koja privlači suradnike, partnere i publiku.

Na dvodnevnoj radionici koju će voditi dr. sc. Jadran Antolović bit će obrađene teme upravljanja kulturnim dobrom, plana upravljanja, definiranja „proizvoda-priče“, ekonomskog vrednovanja kulturnog dobra i marketinške strategije te provođenja postupka koncesije nad kulturnim dobrom kao jednog od projekata revitalizacije.

Program radionice
četvrtak, 6. rujna (9:30 – 16:00 sati)
– upravljanje kao proces ili kao projekt
– analiza zatečene situacije
– utvrđivanje strategije
– definiranje „proizvoda-priče“
– rasprava s polaznicima

petak, 7. rujna (9:30 – 13:30 sati)
– metode ekonomskog vrednovanja kulturnog dobra
– izbor metode i provedba ekonomskog vrednovanja s analizom tržišta
– marketinška strategija
– koncesija na kulturnom dobru kao projekt revitalizacije
– rasprava s polaznicima

O predavaču
Dr. sc. Jadran Antolović doktorirao je na temi „Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom baštinom“, a od 2001. godine je ekspert UNESCO-a za pravna i ekonomska pitanja zaštite i očuvanja kulturne baštine. Predaje na nekoliko visokih učilišta kolegije Menadžment u kulturi, Organizacija kulturnih djelatnosti, Menadžment javnog sektora i Menadžment EU projekata te Dizajniranje ideja u projekte. Antolović je autor dvaju udžbenika i šest knjiga od kojih su dvije uvrštene u obveznu literaturu na visokoškolskim ustanovama, urednik je četiriju knjiga, te autor brojnih znanstvenih i stručnih članaka, te izlaganja na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Tijekom profesionalne karijere bio je Tajnik Službe za zaštitu spomenika kulture u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske, Tajnik Fonda za obnovu spomenika kulture Hrvatske, Načelnik Službe za financijske, kadrovske i opće poslove Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine Republike Hrvatske, Tajnik Kabineta ministra kulture Republike Hrvatske te državni tajnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Sudjelovao je i na projektu obnove i revitalizacije Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu, izrade Akcijskog plana Parka prirode Medvednica, savjetovanja ekspertnog tima u postavljenju i pripremi projekta sustavnog monitoringa nad lokalitetima s UNESCO-ve liste svjetske kulturne i prirodne baštine, a surađivao je i s vladom Crne Gore pri donošenju zakona iz područja kulture, te mađarskom službom za zaštitu kulturne baštine vezano uz modele uvođenja spomeničke rente u praksu i donošenju za to potrebnih propisa. Ključni stručnjak u izradi Plana upravljanja tvrđavom Klis, Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca, Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije i mnogih drugih razvojnih i projektnih dokumenata vezanih uz područje zaštite i očuvanja kulturne baštine.