Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Dječja kuća, RiHub, Slatko i slano, Vijesti

PartneRi financiraju Brod Uragan – Baltazar Lab i raspisuju natječaj za financiranje kulturnih projekata u PGŽ

U RiHubu je danas održana skupština Poslovnog kluba PartneRi na kojoj su prezentirana dva projekta RIJEKE 2020 d.o.o. odabrana od strane Programskog savjeta i predložena skupštini za odlučivanje o financiranju: Brod Uragan – Baltazar Lab i Delta park. Za financiranje je odabran projekt Brod Uragan – Baltazar Lab koji će se sufinancirati u iznosu od pedeset tisuća kuna.

Baltazar Lab na brodu Uragan bit će nova atrakcija na lukobranu koja će brod staviti u funkciju vidikovca i dječjeg igrališta s interaktivnim instalacijama. Baltazar Lab dio je programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a izvodi se u okviru programskih pravaca Dječja kuća te Slatko i slano.

Predsjednik programskog savjeta Jakov Karmelić obrazložio je značaj projekta rekavši kako se Brod Uragan – Baltazar Lab činio najboljim projektom za prvo financiranje jer će izvedba početi već u 2019. godini, a puna implementacija projekta u 2020. godini. Upravo to će doprinijeti tome da se i Poslovni klub PartneRi u javnosti proaktivno percipira. Udruzi je važna vidljivost, a brod Uragan nalazi se na atraktivnoj lokaciji na Molo Longu. 

Udruga Poslovni klub PartneRi najavila je i natječaj za prijavu programa za sufinanciranje kulturnih projekata. Projekte će na natječaj moći prijaviti pojedinci s prebivalištem ili organizacije sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji, samostalno ili u partnerstvu, s ciljem podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici i promicanja društveno odgovornog ponašanja te suradnje sa zajednicom kroz ulaganja u kulturu, umjetnost i društvene inovacije. Povećanje vidljivosti i atraktivnosti grada Rijeke i Primorsko-goranske županije na europskoj i svjetskoj razini te veći društveni i ekonomski učinci udruživanjem sredstava javnog i privatnog sektora također su ciljevi poziva na natječaj.

PartneRi će financirati projekte koji kroz kulturu, umjetnost i društvene inovacije nude realna i inovativna rješenja za potrebe lokalne zajednice, doprinose unaprjeđenju kvalitete života građana, stvaraju veću vrijednost za širu zajednicu, na održiv način ostvaruju pozitivan društveni učinak u lokalnoj zajednici i nakon završetka financijske potpore, imaju usklađene ciljeve, aktivnosti i proračun i imaju jaku vidljivost u lokalnoj zajednici.